Kindlustusjuhtumite haldus

01

Soovime kindlustusfirmadele olla vääriliseks koostööpartneriks

Savecar on valmis olema kindlustusfirmadele väärtuslikuks koostööpartneriks, pakkudes kiiret ja kvaliteetset sõidukite taastamise teenust. Koostöö võib meie poolt vaadatuna hõlmata mitmeid aspekte, mis aitavad parandada kindlustusfirma klientide rahulolu ja optimeerida ajaliselt kahjukäsitlusprotsesse. Allpool on kirjeldatud viisid, kuidas Savecar võib kindlustusfirmadele tõhusaks partneriks olla.

1. Kiire reageerimine

• Kahjuteate kiire menetlemine: Savecar on valmis kiiresti reageerima kahjuteadetele, mis aitab vähendada sõidukite seisuaega. Kiire kahjuteate töötlemine ja sõiduki seisundile hinnangu andmine aitavad kiirendada remondiprotsessi ning suurendada seeläbi kindlustusfirma klientide rahulolu.

2. Kvaliteetne taastamine

• Paindlikud teenused: Savecar pakub täielikku valikut kahjujuhtumi tulemusel viga saanud sõiduki taastamisel, alates keretöödest ja värvimisest kuni tulede poleerimiseni. Kvaliteetsete materjalide ja tänapäevaste tehnikate kasutamine tagab parima võimaliku tulemuse.

• Garantii tehtud töödele: Meilt tellitud sõiduki kere taastamistöödele anname garantii vastavalt teostatud tööle ent töö kvaliteetne tulemus, kestab sellest oluliselt kauem. Seegi annab olulise panuse kindlustusfirmade klientide rahulolu ja usalduse suurendamisse.

3. Kulude optimeerimine

• Konkurentsivõimelised hinnad: Savecar pakub kindlustusfirmadele kui hulgitellijatele konkurentsivõimelisi hindu, aidates seeläbi vähendada sõidukite taastamise kulusid ja suurendada kindlustusettevõtete kasumlikkust.

• Tõhus kahjukäsitlus: Savecari tõhus ja süsteemne kahjukäsitlusprotsess aitab vähendada asjaajamisele kuluvat aega, pakkudes samal ajal läbipaistvat hinnakujundust ning soovi korral reaalajas jälgitavat tööprotsessi.

4. Kliendirahulolu ja lojaalsus

• Kogu tööprotsess ühe katuse all: Erinevalt mitmetest sõidukite keretaastamisteenust pakkuvatest ettevõtetest, kes toimivad pigem peatöövõtjatena, tellides tööprotsesse erinevatelt alltöövõtjatelt, viib Savecar kogu taastamisprotsessi läbi ühe katuse all.

• Kommunikatsioon ja täielik ülevaade: Savecari puhul on heaks tavaks pakkuda nii tavaklientidele kui kindlustusfirmadele alati värsket ülevaadet tööde seisu kohta. Alates hinnapakkumise koostamisest kuni sõiduki lõpliku taastamise ja võtmete üleandmiseni sõiduki omanikule, toimub Savecari puhul kogu protsess ühes kohas. Kindlustusfirma jaoks tähendab see arusaadavalt sõiduki taastamise kulude kokkuhoidu ning läbipaistvat tööprotsessi, mis aitab kaasa usaldusliku suhte kujunemisele kindlustuse ja tema klientide vahel.

5. Teenuse paindlikkus

Kohandatud lahendused: Savecar on valmis kindlustusfirmadele pakkuma paindlikke lahendusi, mis arvestavad maksimaalselt kindlustusfirma vajaduste ja nõudmistega. Muuhulgas puudutab see suurte kahjujuhtumite prioriteetset teenindust ent seda loomulikult kokkuleppel töös olevate sõidukite omanikega.

 

Kahjukäsitlus

Kokkuvõttes võib Savecari pakutav kiire ja kvaliteetne teenus sõidukite taastamisel kujuneda kindlustusfirmadele oluliseks plussiks, aidates parandada kliendirahulolu, optimeerida kulusid ja tõhustada kahjukäsitlusprotsessi.

Kirjeldatud koostöö võimaldab kindlustusfirmadel keskenduda oma põhitegevusele, samal ajal kui Savecar hoolitseb sõidukite taastamise eest.

Meie väidete paikapidavuses veendumiseks on ainult üks viis – küsige meilt kahjujuhtumis kannatada saanud sõiduki taastamise maksumust ja tööde läbiviimise ajagraafikut. Oleme ette tänulikud ja püüame teid meeldivalt üllatada.